ISO 20000-1 Servis Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Eğitim Programı

ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi 

 


ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 
Katılım Ön Koşulu: Bu eğitim programı için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli bir faktördür.

İçerik 

ü  Bilgi Teknolojisi tanımlamaları,

ü  Bilgi Teknolojisinin tarihçesi,

ü  Temel kavramlar,

ü  ISO 20000 Serisi

ü   TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 1: Özellikler

ü   TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri

ü   TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

ü   ISO 19011:2012 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu

ü   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,

ü   ISO 20001:2011 Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi,

ü   Uygulamalar

Amaç: Bu eğitim programı tamamlandığında katılımcılar;

ü  Bilgi Teknolojisi tanımlamaları ve ortak özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetiminin dayandığı temelleri bilecek.

ü  Standart temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  ISO 20000 ailesinin üyelerini tanıyacak.

ü  TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri standardı hakkında temel bilgilere sahip olacak.

ü   TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz standardı hakkında temel bilgilere sahip olacak.

ü   ISO 19011:2002 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu standardı hakkında temel bilgilere sahip olacak.

ü  Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin dayandığı temel prensiplerini bilecek.

ü   ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin neler olduğunu bilecek.

ü  Dokümantasyon gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olacak.

Kimler katılmalı 

ü  Çalıştıkları firmalarda ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

ü  CV lerinde ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ü  ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ü  ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

Başarı Göstergesi:Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara BAŞARI SERTİFİKASI, diğerlerine KATILIM SERTIFIKASI verilmektedir.

Eğitimciler Hakkında Bilgi: Eğitimcilerimiz Konularında Eğitim hizmetini verebilecek yeterlilikte uzmanlar olup LEAD ASSESSOR belgelidir.

Gizlilik: Firmamız, katılımcılara ait erişilen bilgi ve belgelerin gizliliğine azami önem vermektedir.

Eğitim Yöntemi: Eğitimcilerimiz, Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Değerlendirme: Eğitim esnasında yapılan uygulamalar ve eğitim sonu yazılı sınav sonuçları ve eğitimcilere ait katılımcıların değerlendirmeleri ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olacak şekilde göz önünde bulundurularak, eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

SÜRE 2 Gün

ISO 20001:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 
Katılım Ön Koşulu: Bu eğitim programı için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve ISO 20001:2011 ile ilgili temel bilgilere sahip olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda için önemli bir faktördür.

İçerik 

ü  Temel kavramlar,

ü  ISO 20001:2011 Standardın Maddelerine Yönelik doküman gereksinimlerinin değerlendirilmesi

ü  Zorun dokümanların değerlendirilmesi

ü  Zorunlu olmayan ancak ihtiyaç duyulan dokümanların değerlendirilmesi

ü  Bilgi Teknolojisi politikasının değerlendirilmesi

ü  Bilgi Teknolojisi Risklerine ilişkin Doküman gereklilikleri

ü  Bilgi Teknolojisi hedeflerinin/programlarının değerlendirilmesi

ü  Bilgi Teknolojisi Yönetim sistemi el kitabının özellikleri

ü  Uygulanabilirlik dokümanının hazırlanması

ü  Varlık, tehditler, açıklıklara ilişkin envanterlerin hazırlanması

ü  Doküman Kontrol Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  Kayıt Kontrol Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  Uygunsuzlukların Kontrolü Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  İç Tetkik Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  Düzeltici Faaliyet Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  Önleyici Faaliyet Prosedürü Ve Gereklilikleri

ü  Destek dokümanlar, Formlar, Talimat gereksinimleri

ü  Veri analizi kapsamında için gerekli olan dokümanlar

ü  Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemi Performans raporu

ü  Yönetim Gözden Geçirme

ü  Prosedür, Talimat, Kalite Planı, Form, Rapor vb. özellikleri

ü  Uygulamalar

Amaç: Bu eğitim programı tamamlandığında katılımcılar;

ü  Doküman ile ilgili temel kavram ve tanımlar hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  ISO 20001:2011 Standardın Maddelerine Yönelik doküman gereksinimlerinin değerlendirebilecek alt yapıya sahip olacak.

ü  Zorunlu dokümanları ve zorunlu olmayan ancak ihtiyaç duyulan dokümanları bilecek.

ü  Bilgi Teknolojisi politikasında bulunması gereken asgari şartları bilecek.

ü  Hedef ve program belirlerken dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Bilgi Teknolojisi Yönetim sistemi el kitabının işlevini ve içerisinde bulunması gerekli asgari şartları bilecek.

ü  Uygulanabilirlik dokümanının hazırlanması ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Varlık, tehditler, açıklıklara ilişkin envanterlerin hazırlanması hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Doküman kodlama, oluşturma, onaylama, yayınlama, dağıtım ve revize etme gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Kayıt saklama, arşivleme, imha etme gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Uygunsuzlukların kayıt altına alınması, herhangi bir uygunsuzluk anında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  İç tetkik gereklilikleri ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Düzeltici ve önleyici faaliyet arasındaki farkı anlayacak ve düzeltici ve önleyici faaliyet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Dokümantasyon gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olacak.

ü  Üretim/Hizmet planlama ve gerçekleştiren esnasında ihtiyaç duyulan dokümanların neler olduğunu bilecek.

ü  Prosedürü, talimat, form, rapor oluştururken dikkat edilmesi gerekli hususları bilecek.

ü  Veri analizi kapsamında için gerekli olan dokümanların neler olduğunu bilecek.

ü  Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemi Performans raporunun özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında görüşülmesi gereken konuları bilecek ve toplantıdan elde edilmesi gereken çıktıları bilecek.Kimler katılmalı? 

ü  Çalıştıkları firmalarda ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

ü  CV lerinde ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ü  ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ü  ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

Başarı Göstergesi: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara BAŞARI SERTİFİKASI, diğerlerine KATILIM SERTIFIKASI verilmektedir.

Eğitimciler Hakkında Bilgi: Eğitimcilerimiz Konularında Eğitim hizmetini verebilecek yeterlilikte uzmanlar olup p LEAD ASSESSOR belgelidir.

Gizlilik:Firmamız, katılımcılara ait erişilen bilgi ve belgelerin gizliliğine azami önem vermektedir.

Eğitim Yöntemi: Eğitimcilerimiz, Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Değerlendirme:Eğitim esnasında yapılan uygulamalar ve eğitim sonu yazılı sınav sonuçları ve eğitimcilere ait katılımcıların değerlendirmeleri ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olacak şekilde göz önünde bulundurularak, eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

SÜRE 1 Gün

Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi 

Katılım Ön Koşulu: Bu eğitim programı için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması ve ISO 20001:2011 ile ilgili temel, dokümantasyon bilgilerini sahip olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda için önemli bir faktördür.

Içerik 

ü  Temel tanım ve kavramlar

ü  Bilgi Güvenliği prensipleri

ü  ISO 20001:2011’in Gereklerine Kısa Bakış,

ü   ISO 19011:2002 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu

ü  Denetim Kavramı ve sistematiği

ü   Yönetim sistemi denetimine genel bir bakış,

ü  Denetim çeşitleri,

ü  Denetim stratejileri,

ü  Denetçi yeterlilikleri ve özellikleri,

ü  Denetim prosesi,

ü  Denetim Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme Faaliyetleri,

ü  UygulamalarAmaç: Bu eğitim programı tamamlandığında katılımcılar;

ü   ISO 19011:2002 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu hakkında bilgi sahibi olacak.

ü   Temel Bilgi Güvenliği tanımları ve kavramları hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi temel prensiplerini bilecek.

ü  Denetim kavramı ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Yönetim sistemi denetimlerine neden ihtiyaç duyulduğunu kavrayacak.

ü  Denetim çeşitleri ve uygulama nedenleri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Denetim stratejileri hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Bir denetçide olması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi olacak.

ü  Denetim prosesinin hangi aşamalardan oluştuğunu bilecek.

üDenetim Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme Faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Kimler katılmalı? 

üÇalıştıkları firmalarda ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

üCV lerinde ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler,

üISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

 

üISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

Başarı Göstergesi: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara BAŞARI SERTİFİKASI, diğerlerine KATILIM SERTIFIKASI verilmektedir.

Eğitimciler Hakkında Bilgi:Eğitimcilerimiz Konularında Eğitim hizmetini verebilecek yeterlilikte uzmanlar olup LEAD ASSESSOR belgelidir.

Gizlilik: Firmamız, katılımcılara ait erişilen bilgi ve belgelerin gizliliğine azami önem vermektedir.

Eğitim Yöntemi: Eğitimcilerimiz, Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Değerlendirme: Eğitim esnasında yapılan uygulamalar ve eğitim sonu yazılı sınav sonuçları ve eğitimcilere ait katılımcıların değerlendirmeleri ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olacak şekilde göz önünde bulundurularak, eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

SÜRE 1 Gün